Algemeen:

Door gebruik te maken van deze site en onze diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

Let’sGetBizzy:

Platform/website voor ondernemers (ZZP’ers, kleine ondernemers, starters, parttime of fulltime), gericht op bemiddeling, serviceverlening en informatieverstrekking

Ondernemer:

Ondernemers (ZZP’ers, kleine ondernemers, starters, parttime of fulltime) die een profiel hebben op onze website

Opdrachtgever:

Bedrijven of particulieren die een overeenkomst aangaan met de ondernemers via onze website

Bezoeker:

Iedereen die onze website bezoekt

 

Profielen:

Ondernemers kunnen een profiel aanmaken op onze website, zodat zij gevonden kunnen worden door opdrachtgevers of door andere ondernemers;

– ondernemers kunnen per e-mail contact opnemen om een profiel aan te maken

– ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun diensten

– ondernemers staan ingeschreven bij de KvK

– ondernemers voeren een legale onderneming

– Let’sGetBizzy heeft het recht om ondernemers te weigeren of profielen te verwijderen

 

Betaling:

Het tarief voor een profiel op onze website is €10 per jaar.

Dit is excl. 21% BTW. De looptijd van een profiel is één jaar. Hierbij geldt het tarief van het moment van inschrijving. Vóór afloop van dit jaar ontvangt de ondernemer een e-mail voor eventuele verlenging. Let’sGetBizzy heeft het recht de tarieven te wijzigen, mits duidelijk aangegeven.

De ondernemer ontvangt een factuur, betaling gaat via overmaking op een door Let’sGetBizzy aangewezen bankrekening. Betaling binnen 14 dagen na inschrijving.

 

Aansprakelijkheid:

– De website van Let’sGetBizzy is gericht op bemiddeling, serviceverlening en informatieverstrekking. De inhoud wordt met zorg samengesteld, maar we kunnen geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

– Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Let’sGetBizzy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.

– Let’sGetBizzy biedt opdrachtgevers een overzicht van ondernemers, en aan ondernemers de gelegenheid zich aan opdrachtgevers te presenteren. Wij verstrekken informatie en bieden gelegenheid voor het leggen van het eerste contact. Let’sGetBizzy heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met communicatie, afspraken, overeenkomsten en transacties tussen ondernemers en opdrachtgevers, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die daar direct of indirect uit voortkomt.

 

Verbod commercieel gebruik:

Het is niet toegestaan om onze diensten en/of de gegevens van de ondernemers op onze website anders te gebruiken dan voor het leggen van contact, deze gegevens mogen niet gebruikt worden voor;

– commerciële doelen, waaronder het ongevraagd toezenden van reclame, aanbiedingen of informatie

– verzamelen en opslaan in eigen database

– her-publicatie op andere websites, online diensten, gidsen of adressenbestanden

Ongevraagd gebruik van de gegevens van onze ondernemers is in strijd met de wet en mogelijk strafbaar. In voorkomende gevallen zullen wij aangifte doen.

 

Intellectueel eigendom:

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan Let’sGetBizzy, op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Klachten:

Klachten moeten zo snel mogelijk per e-mail gemeld worden.

 

Geschillen:

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Wijziging van de voorwaarden:

Let’sGetBizzy heeft het recht om wijzigingen in de dienstverlening en/of deze voorwaarden aan te brengen en/of geheel of gedeeltelijk te staken.

 

 

Let’sGetBizzy is een initiatief van :

Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant

KvK nr: 71923780

Laatst gewijzigd; mei 2019